เกี่ยวกับเรา(Company’s Profile)

ชื่อ บริษัท

Global Networks Corp.

ตัวแทน

kazuhiko hachisuka

ที่อยู่

Shikishima Bld.5F, Kita2-jo Nishi3-chome Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0002 Japan

ธุรกิจ

  • บริการจัดหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
  • การขายการสั่งซื้อทางไปรษณีย์และบริการโฆษณาโดยใช้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
  • แผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจสนับสนุน
  • ธุรกิจทั้งหมดที่มีการพัฒนาธุรกิจกระดาษฟรี

ติดต่อเรา