จอง(Reservation)

ชื่อผู้แทน

ชื่อจำเป็น
เพศ
วันเกิดจำเป็น
วัน เดือน ปี
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์มือถือจำเป็น
ที่อยู่ในการติดต่อ
อีเมล์จำเป็น
กรอกอีเมล์อีกครั้งจำเป็น
ชื่อโรงแรมที่เข้าพักจำเป็น

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นกับคุณ
ชื่อจำเป็น
เบอร์ติดต่อฉุกเฉินจำเป็น
ความสัมพันธ์จำเป็น

รายละเอียดการจอง

วันที่ 1

ชื่อสนามกอล์ฟที่จองจำเป็น
วันที่ใช้บริการจำเป็น
รายละเอียดจำเป็น
อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้รถกอล์ฟได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการจอง สนามกอล์ฟบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าบริการรถกอล์ฟ
จำนวนผู้เล่นจำเป็น
กรณีที่ผู้เล่นมากกว่า 11 คนขึ้นไป กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ
เวลาออกรอบจำเป็น
ขอแจ้งตารางเวลาของรถรับ-ส่ง หลังจากพิจารณาเวลาออกรอบแล้ว

โปรดเลือกคำตอบในกรณีที่ไม่สามารถจองได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

วันที่ 2

ชื่อสนามกอล์ฟที่จอง
วันที่ใช้บริการ
รายละเอียด
อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้รถกอล์ฟได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการจอง สนามกอล์ฟบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าบริการรถกอล์ฟ
จำนวนผู้เล่น
กรณีที่ผู้เล่นมากกว่า 11 คนขึ้นไป กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ
เวลาออกรอบ
ขอแจ้งตารางเวลาของรถรับ-ส่ง หลังจากพิจารณาเวลาออกรอบแล้ว

โปรดเลือกคำตอบในกรณีที่ไม่สามารถจองได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

วันที่ 3

คำเตือน!หากกดปุ่มปิด ข้อมูลที่กรอกจะถูกลบ และเป็นโมฆะ
ชื่อสนามกอล์ฟที่จอง
วันที่ใช้บริการ
รายละเอียด
อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้รถกอล์ฟได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการจอง สนามกอล์ฟบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าบริการรถกอล์ฟ
จำนวนผู้เล่น
กรณีที่ผู้เล่นมากกว่า 11 คนขึ้นไป กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ
เวลาออกรอบ
ขอแจ้งตารางเวลาของรถรับ-ส่ง หลังจากพิจารณาเวลาออกรอบแล้ว

โปรดเลือกคำตอบในกรณีที่ไม่สามารถจองได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

Day 4

คำเตือน!หากกดปุ่มปิด ข้อมูลที่กรอกจะถูกลบ และเป็นโมฆะ
ชื่อสนามกอล์ฟที่จอง
วันที่ใช้บริการ
รายละเอียด
อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้รถกอล์ฟได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการจอง สนามกอล์ฟบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าบริการรถกอล์ฟ
จำนวนผู้เล่น
กรณีที่ผู้เล่นมากกว่า 11 คนขึ้นไป กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ
เวลาออกรอบ
ขอแจ้งตารางเวลาของรถรับ-ส่ง หลังจากพิจารณาเวลาออกรอบแล้ว

โปรดเลือกคำตอบในกรณีที่ไม่สามารถจองได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

Day 5

คำเตือน!หากกดปุ่มปิด ข้อมูลที่กรอกจะถูกลบ และเป็นโมฆะ
ชื่อสนามกอล์ฟที่จอง
วันที่ใช้บริการ
รายละเอียด
อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้รถกอล์ฟได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการจอง สนามกอล์ฟบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าบริการรถกอล์ฟ
จำนวนผู้เล่น
กรณีที่ผู้เล่นมากกว่า 11 คนขึ้นไป กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ
เวลาออกรอบ
ขอแจ้งตารางเวลาของรถรับ-ส่ง หลังจากพิจารณาเวลาออกรอบแล้ว

โปรดเลือกคำตอบในกรณีที่ไม่สามารถจองได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือทางออนไลน์

รายชื่อผู้เล่น

ชื่อ 1
เพศ
สโมสรเช่า
ชื่อ 2
เพศ
สโมสรเช่า
ชื่อ 3
เพศ
สโมสรเช่า
ชื่อ 4
เพศ
สโมสรเช่า
ชื่อ 5
เพศ
สโมสรเช่า
กรณีที่สมัครมากกว่า 5 คนขึ้นไป โปรดกรอกข้อมูลลงในกล่องข้อความ
กล่องข้อความ